Aanvragen

Stappenplan

Hieronder vindt u het stappenplan voor het indienen van een aanvraag: 

  1. Lees de websitepagina’s 'Voor wie?' en deze pagina.

  2. Doe de Quick scan. Is de uitslag negatief? Dan kunt u alsnog contact met ons opnemen voor overleg. Er is dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 9.00 en 11.00 uur, tel. 053-4343993.

  3. Is de uitkomst van de Quick scan positief? Dan vult u het digitale aanvraagformulier in en stuurt u de gevraagde bijlagen mee. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.

  4. U krijgt een reactie van één van de bureauhoofden. Als u alle benodigde informatie heeft aangeleverd kan er op korte termijn een besluit genomen worden over uw aanvraag, zo nodig binnen 24 uur.

  5. Een gift wordt uitbetaald aan de aanvragende organisatie of de leverancier maar nooit rechtstreeks aan een cliënt. Aleen wanneer er sprake is van bewindvoering kunnen wij de gift op de beheerrekening van de cliënt storten.