jan
05

Vooraankondiging Vakantieproject 2024

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2024!

De Kerstvakantie is bijna afgelopen, net als veel andere professionals zijn wij alweer aan het werk. Namens het bestuur van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede mag ik bekendmaken dat er ook in 2024 weer budget vrijgemaakt wordt voor het Vakantieproject; aanvragen kunnen tussen 01-01-2024 en 30-06-2024 worden ingediend. Wacht niet te lang..... op is op!

-> Eerst meer weten? Bel bureauhoofd Chantal Toren tijdens het spreekuur, tel. 053-4343993.

Wat is het?

Het FBNE Vakantieproject biedt inwoners van de gemeente Enschede die langdurig in moeilijke omstandigheden leven de kans om eenmalig te genieten van een vakantie of  uitstapjes voor maximaal € 750,00 per huishouden.

Welke criteria?
langer dan 3 jaar leven op het bestaansminimum | 
langdurige ziekte/problemen/schrijnende omstandigheden | er is sprake (geweest) van schuldhulpverlening of WSNP | de afgelopen 5 jaar is er geen mogelijkheid geweest om op vakantie te gaan

Wanneer?
Van 1 januari tot 1 juli 2024 kunnen aanvragen worden ingediend. Nota’s en boekingsbewijzen kunnen tot en met 15 december 2024 worden ingediend.  

Wie kan een bijdrage aanvragen?

Alleen erkende, professionele hulpverleners kunnen een aanvraag indienen via www.fbne.nl/aanvragen

 • De hulpverlener voegt een duidelijke motivatie toe waarin staat waarom juist dit gezin/deze persoon in aanmerking zou moeten komen voor het Vakantieproject en wat zij met het bedrag zouden willen doen
 • Aanvragen worden op volgorde van datum van indiening afgehandeld en: op is op! 

Werkwijze bij toekenning

 • Wanneer het budget overschreden wordt zijn de meerkosten voor eigen rekening.
 • Het budget wordt gebruikt voor ontspanning/vakantie en niet voor overige zaken.
 • Het bedrag wordt nooit rechtstreeks overgemaakt naar de bankrekening van de cliënt.
 • FBNE maakt na ontvangst van een offerte of voorboeking, betalingen rechtstreeks over naar reisbureau, verhuurder of vakantiepark.
 • Ook kan het bedrag in zijn geheel overgemaakt worden naar een bewindvoerder of aanvragende instantie, waarna de aanvrager a. toeziet op een juiste besteding, b. deelbetalingen overmaakt naar de client en c. uiterlijk 15 december 2024 de verantwoording naar FBNE mailt via aanvragen@fbne.nl
dec
22

Personele zaken

Het bestuur is blij te kunnen vertellen dat oud-bureauhoofd Ellen Blok bereid is tot 1 april 2024 12 uur per week bij te springen, ter vervanging van Nicolle Clemens. Ellen is op maandag en donderdag aanwezig, wat betekent dat FBNE de komende maanden op dinsdag gesloten blijft.  

nov
29

Belangrijk!

Belangrijke info voor hulpverleners/netwerk/ketenpartners van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede in de Gemeente Enschede:

* de FBNE Kerstactie wordt verlengd tot en met 5 december 2023! Aanvragen kunnen tot deze datum worden ingediend (of tot het budget op is). In de week daarna zullen de toegekende Enschede-cadeaubonnen worden verstuurd.

* omdat wij helaas nog steeds te kampen hebben met onderbezetting is FBNE op dinsdagen gesloten. Daarnaast zijn we gesloten op 30 november, 7 en 8 december en de eerste week van de Kerstvakantie (25 december tot en met 2 januari 2024). Tijdens deze week zal er wel een collega stand-by staan voor acute noodgevallen.

* gezien de drukte en beschikbare 'mankracht' moeten wij aanvragen die incompleet zijn na twee weken intrekken, deze worden niet in behandeling genomen. Wat wij nodig hebben voor het beoordelen van een aanvraag is het volgende:
1. een duidelijke rapportage (wat is de noodzaak + omschrijving van de persoonlijke situatie)
2. een begroting van de kosten
3. zijn er voorliggende voorzieningen aangevraagd
4. een overzicht van de financiën waaruit het beschikbare weekgeld blijkt.

Vragen, opmerkingen, informatie? Bel bureauhoofd Chantal Toren tijdens het spreekuur op 053-4343993 of mail naar info@fbne.nl

okt
18

Tijdelijk Noodfonds Energie

Ben jij actief als hulpverlener in de Gemeente Enschede en heb je te maken met inwoners in financieel moeilijke omstandigheden? Dan willen we je graag informeren over een regeling voor inwoners met een hoge jaarafrekening voor gas, water of elektra. Deze regeling wordt uitgevoerd door Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE).

Als hulpverlener kun je voor jouw cliënt een aanvraag bij onze Stichting indienen als er problemen zijn bij het betalen van de hoge eindafrekening gas, water, elektriciteit. Wij hanteren voor de uitvoering van deze regeling dezelfde kaders als voor andere hulpvragen die we binnen krijgen (zie www.fbne.nl)
Na toekenning van de aanvraag zal de betaling rechtstreeks overgemaakt worden aan de instantie / de leverancier van gas, water, elektriciteit.

-> Het noodfonds loopt tot en met 31 december 2023; FBNE is tussen Kerstmis en Oud en Nieuw gesloten dus wacht niet te lang met aanvragen! Liever eerst overleggen? Bel dan tijdens het telefonisch spreekuur met ons bureauhoofd Chantal Toren, tel. 053-4343993. Mailen kan ook: info@fbne.nl

#noodhulp #noodfonds #energie #jaarafrekening #FBNE #gemeenteenschede #rondkomen #bestaanszekerheid #energiearmoede #ondersteuning

okt
06

Herfstvakantie

Bureauhoofd Chantal Toren is tijdens de herfstvakantie (23-10 t/m 27-10) afwezig. Bureauhoofd Ellen Blok is wel aanwezig, zij werkt op maandag en donderdag. Het kantoor is de overige dagen gesloten. 

sep
25

FBNE Kerstcadeau 2023

‘FBNE geeft wat extra's mee!’

Het FBNE Kerstcadeau

Het bestuur van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE) wil in 2023 graag iets extra’s doen voor inwoners van Enschede die een financieel moeilijk jaar achter de rug hebben.

Rondkomen met je inkomen is in deze dure tijden voor velen een grote uitdaging, of je nu werkt of een uitkering hebt. Wanneer je een langere periode moet overleven is er geen ruimte voor de dingen die het leven leuk maken. FBNE wil door middel van deze actie de mogelijkheid bieden om toch te kunnen genieten van een Kerstcadeau.

FBNE kiest ervoor om de invulling daarvan vrij te laten en daarom werken we met de Enschede-cadeaukaart, die naar eigen inzicht verzilverd kan worden bij lokale ondernemers in de gemeente Enschede. 

Daarbij kan voor een alleenstaande een bon van € 100,00 en voor een meerpersoonshuishouden € 150,00 aangevraagd worden

De criteria daarbij zijn:

 • Persoon of gezin leeft langer dan 3 jaar op het bestaansminimum (er is sprake van beperkt besteedbaar leefgeld)
 • Persoon of gezin is het afgelopen jaar geconfronteerd met financiële problemen en schrijnende omstandigheden

Hoe en wanneer kan een bijdrage worden aangevraagd?
Aanvragen voor het FBNE Kerstcadeau kunnen van 1 oktober 2023 tot en met 30 november 2023 worden ingediend door erkende, professionele hulpverleners via het bekende aanvraagformulier op www.fbne.nl.

 • De hulpverlener voegt een duidelijke motivatie toe waarin staat waarom het juist dit gezin/deze persoon gegund wordt  

 • Aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum afgehandeld en het budget is beperkt. Op is op! 

Hoe werkt het?  
Wanneer een Enschede-cadeaukaart wordt toegekend kan deze naar eigen inzicht besteed worden, de bonnen zijn echter niet voor geld inwisselbaar. FBNE schaft de Enschede-cadeaukaarten op 1 december 2023 aan en verstuurt deze naar de huishoudens die een aanvraag toegekend hebben gekregen. 

Het bestuur van Stichting FBNE,

25 september 2023

sep
11

Wijziging openingstijden FBNE

Wegens omstandigheden is FBNE helaas de komende tijd op dinsdag en donderdag gesloten. Het telefonisch spreekuur wordt daarom tijdelijk aangepast en zal op ma/wo/vr tussen 9.00 - 12.00 uur zijn. Ons telefoonnummer is 053-4343993

Daarbuiten is alleen bureauhoofd Chantal Toren bereikbaar voor spoedgevallen op 06-42873102 (Chantal is ma/wo/vr tussen 9.00 - 15.30 aanwezig).   

We doen een dringend verzoek aan alle professionals om aanvragen compleet (inclusief objectieve rapportage waaruit de noodzaak blijkt en een begroting van de kosten) in te dienen, zodat er op basis van de stukken direct een besluit genomen kan worden  

Een aanvraag indienen kan zoals altijd 24/7 online, via www.fbne.nl/aanvraagformulier.

jun
05

Aanvragen Vakantieproject 2023 niet meer mogelijk

Het bestuur van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede heeft voor 2023 opnieuw een budget vrijgemaakt voor het vakantieproject. Het vakantieproject biedt inwoners van de gemeente Enschede in schrijnende omstandigheden de kans om eenmalig te genieten van een vakantie, uitstapje of ander uitje voor maximaal € 750,00 per huishouden. 

Het budget voor het Vakantieproject 2023 is volledig besteed.
Aanvragen is niet meer mogelijk.

mei
01

Nieuwsbrief nr. 1

Hierbij ziet u de eerste nieuwsbrief van ons Fonds Bijzondere Noden Enschede. Terugblikkend op het afgelopen jaar brengen we een aantal hoogtepunten onder de aandacht.

Website

Een nieuwe website! Kijk en lees zodat u op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen en activiteiten van het Fonds Bijzondere Noden Enschede

Jubileum

Op 24 november j.l. vierden we ons 25 - jarig jubileum. We zijn ons bewust dat dit een twijfelachtig feit is. Enerzijds triest dat na 25 jaar ons fonds nog altijd bitter nodig is voor onze inwoners van Enschede die in een dermate situatie van bijzondere nood verkeren, waar andere gemeentelijke instanties helaas niet de noodzakelijke financiële hulp konden bieden. Anderzijds zijn we blij dat juist het FBNE deze mensen kon helpen met noodzakelijke financiële steun waardoor zij geholpen zijn bij een vaak uitzichtloze situatie.

De viering vond plaats in de Grote Kerk op de Oude Markt, een prachtlocatie die tevens een mooi visitekaartje was van onze gemeente voor de vele gasten vanuit het hele land.

Annemarie van Gaal, o.a. bekend van het programma “Dubbeltje op zijn kantĪ…, Onno Brinkman die een betoog hield over de “Menselijke maat”, en onze wethouder Arjan Kampman die zichtbaar geëmotioneerd was bij het zien van zoveel professionals vanuit vele maatschappelijke organisaties die zich hard maken om bewoners van Enschede in geestelijke en/of financiële nood te helpen. Het geheel werd omlijst door een stemmige muzikale voordracht. 

Bijzonder vervolg op deze bijeenkomst was de onverwachte donaties ten behoeve van ons Fonds.

Huisvesting

De Gemeente Enschede is zich aan het beraden om de meest cruciale maatschappelijke organisaties samen te brengen in een bedrijfsverzamelgebouw zoals o.a. de Voedselbank, de Kledingbank en het Fonds Bijzondere Noden Enschede. Er wordt gekeken naar een geschikte locatie.

De onderhandelingen zijn nog in volle gang maar we houden u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen. Op 26 mei zal hierover weer een overleg zijn tussen de beoogde deelnemers en de gemeente Enschede.

Aanvragen

Hoe behandelt het FBNE de aanvragen.

Situatie van de hulpvrager moet zo zijn dat er sprake is van een bijzondere nood waarbij de Gemeente Enschede niets kan doen, hetzij financieel of qua voorzieningen.

Voorbeelden: zak/kleedgeld of een overbrugging, hetzij als voorschot of als gift, afhankelijk van de wel of niet uitzichtloze situatie van de cliënt, teneinde afbreukrisico te voorkomen voor zowel de betrokkene als het kind binnen het gezin. Het gaat en blijft gaan om het ledigen van de bijzondere nood.

Daarnaast zal er altijd sprake zijn van maatwerk en zoeken we de beste oplossing gericht op de persoonlijke situatie van iemand.

Bij de overweging van een aanvraag gaan wij als Stichting uit van het vertrouwen in de mens en mag wantrouwen nooit een uitgangspunt zijn.

E-bike

Als de noodzakelijke vervoersmogelijkheid ontbreekt dan is er de mogelijkheid om een E-bike vergoed te krijgen tot maximaal 1000 euro onder voorwaarde dat er minimaal een half jaar garantie is inclusief nieuwe accu. Dit geldt in situaties waarbij de vervoersvoorziening van de WMO ontoereikend is.

Algemeen beginsel opnieuw onder de aandacht:

Wij kijken niet alleen naar medische noodzaak maar zeer zeker ook naar de sociale en maatschappelijke deelname aan de samenleving, welke minstens zo belangrijk is ter voorkoming van vereenzaming en sociaal isolement.

FBNE geeft voorlichting!

Om de maatschappelijke organisaties op de hoogte te houden van de mogelijkheden die het FBNE kan bieden aan bewoners van Enschede die in bijzondere nood verkeren, geven onze bureauhoofden regelmatig voorlichting.

De laatste maanden hebben ze een bezoek gebracht aan:

 • Profez bewindvoering
 • Humanitas onder Dak
 • Alifa Wijkwijzer Centrum
 • DCW- infomarkt voor personeel/doelgroep
 • Jongerencoaches gemeente Enschede
 • Decaan Saxion afdeling Social Work
 • Vluchtelingenwerk
 • Voedselbank
 • Ketenoverleg Jongeren Regionale meld-en coördinatiefunctie
 • Seniorenplatform infomarkt Prismare
 • Solutio bewindvoering

Gepland is voorlichting te geven aan de medewerkers van de Stadsbank Oost Nederland en het Budget Advies Team van Activa

Wilt u ook voorlichting van het Fonds Bijzondere Noden Enschede?

Neem dan contact op!

Telefonisch: 053-4343993

Email: info@fbne.nl

jan
02

Vakantieproject 2023

Het bestuur van Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede heeft voor 2023 opnieuw een budget vrijgemaakt voor het Vakantieproject! Dankzij onze donateurs is de maximale bijdrage verhoogd van € 600,00 naar € 750,00 per huishouden.
 
Wat is het?
Het vakantieproject biedt inwoners van de gemeente Enschede in schrijnende omstandigheden de kans om eenmalig te genieten van een vakantie, uitstapje of ander uitje voor maximaal € 750,00 per huishouden. 
 
Wanneer en hoe?
Aanvragen voor het vakantieproject kunnen van 1 januari tot 1 juli 2023 worden ingediend. Alleen erkende, professionele hulpverleners kunnen een aanvraag indienen; het digitale aanvraagformulier is te vinden op www.fbne.nl/aanvraagformulier